Komunikacja z akcjonariuszami


Zarząd Arcer S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS nr 0000723969 (dalej zwanej „Spółką”) stosownie do art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce. Dokumenty akcji należy składać w biurze Spółki przy ul. Bartyckiej 24/26 lok. 203, 00-716 Warszawa, od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 17:00.